HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ

V dnešní uspěchané době neustále přibývá dětí, které potřebují jiný výchovný přístup, než bývá běžné. Jednou z příčin problémů je hyperaktivita. Na přednášce se dozvíte, co to vlastně je hyperaktivita, vznik, rozdělení, příčiny, projevy, symptomy. Co s hyperaktivním dítětem, způsob práce, důležité výchovné prvky s praktickými ukázkami, vhodné alternativní techniky, jak lze ovlivnit hyperaktivitu pomocí skladby potravin. Naučíte se jak poznat hyperaktivní dítě od problémového, které je přirozeně temperamentní či emočně labilní, nebo prostě jenom zlobí. Co s ním – jaké jsou účinné výchovné postupy a jejich používání v praxi, jaká může být náprava nevhodného chování.

Délka přenášky: 3 výukové hodiny (1 hodina 45 min.)

Lektor přednášky: Mgr. Irena Kubátová

Mgr. Kubátová vystudovala obor speciální pedagogiky a celý svůj profesní život se věnuje práci s dětmi. Nejprve jako učitelka v MŠ, později jako ředitelka MŠ a vedoucí oddělení DDM. Od roku 2000 do roku 2010 pracovala jako speciální pedagog ve VÚ Boletice. V současné době lektoruje kurzy akreditované pod MPSV a MŠMT pro vzdělávací instituci Sofia a pořádá poradny pro rodiče s dětmi.