AKREDITOVANÉ KURZY

Pracovník v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách – přímá obslužné péče, rozsah kurzu 240 hodin, (138 teorie, 102 praxe). Kurz je určen osobám s nedostatečnou kvalifikací pro práci v sociálních službách. Cílem kurzu je naučit účastníky pečovat o rozdílné cílové skupiny, seznámit je s problematikou těchto rozdílných cílových skupin, a s jejich specifiky. Kurz pomůže účastníkům proniknout hlouběji do problematiky sociálních služeb a naučí je moderní formy a metody práce. Témata kurzu jsou:

Úvod do problematiky zdravotního postižení, Základy komunikace, Úvod do problematiky v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, Úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie, Sociálně právní minimum, Prevence týrání a zneužívání osob, včetně šetrné sebeobrany, Restriktivní opatření, Aktivizační techniky, Sociální rehabilitace, Základy pedagogiky volného času, Etika, Metody sociální práce, Základy prevence vzniku závislosti…, Základy ochrany zdraví, Základy péče o nemocné, Krizová intervence, Základy výuky péče o domácnost. Číslo akreditace MPSV: 2012/42633-222/1

Lektorský tým: Mgr. Irena Kubátová, Bc.Jiří Šmahlík, Olivie Bílá a Bc. Martina Pleskačová

Cena kurzu:

A:      8 500,- Kč (včetně DPH), úhradu za kurz lze rozdělit do tří splátek bez navýšení.

B:               0,- Kč (v případě tzv. „Zvolené rekvalifikace“ – placeno Úřadem práce; možné i pro zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání. Rádi poskytneme podrobnosti a pomůžeme s vyřízením na Úřadu práce. Kdykoliv nám pište nebo volejte!)

Další kurz  pořádáme od 19. 10. 2015 do 16. 12. 2015 – Přijímáme přihlášky

ÚČETNICTVÍ

Rekvalifikační kurz Účetnictví je určen všem zájemcům, kteří hledají uplatnění na trhu práce, jak úplným začátečníkům, kteří se chtějí naučit účtovat v soustavě podvojného účetnictví, tak i těm, kteří se chtějí v této oblasti zdokonalit nebo zopakovat po dlouhodobé přestávce danou problematiku.

Kurz je také vhodný pro majitele malých firem, kteří potřebují získat přehled o účetnictví. I úplný začátečník je po absolvování kurzu schopen vést účetnictví pro malé a střední firmy. Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku, v průběhu celé výuky se probíraná látka procvičuje na praktických příkladech. Kurz je akreditován MŠMT, číslo akreditace MSMT-1785/2015 -1/79. Účastníci kurzu obdrží osvědčení s celostátní platností.

Komu je kurz určen:

posluchačům, kteří

 • se chtějí stát samostatnými účetními
 • chtějí získat celkový přehled v oblasti účetnictví
 • kteří se s účetnictvím nesetkali a chtějí jej pochopit
 • na zopakování a doplnění znalostí

Co získáte:

 • přehled v oblasti účetnictví, dovednost účtovat
 • znalosti pro praktický výkon profese účetní nebo v dalších ekonomických oborech
 • seznámení se základy daňového systému
 • po absolvování kurzu nabízíme konzultace e-mailem

Popis náplně kurzu Účetnictví:

 • Úvod do účetnictví – zákon o účetnictví, zákon o daních s příjmů
 • Zásady účetnictví
 • Účetní rozvaha
 • Soustava účtů
 • Dlouhodobý majetek
 • Finanční majetek a finanční zdroje
 • Zásoby
 • Zúčtovací vztahy
 • Vlastní kapitál
 • Náklady a výnosy
 • Účtování o mzdách
 • Daň z přidané hodnoty
 • Účetní závěrka a uzávěrka

Studijní materiály: Posluchači obdrží zdarma výuková skripta, speciálně vypracovaná pro kurz, která jim zůstávají i pro potřebu v dalším profesním životě.

Lektor kurzu:  Alexej Burč

Cena kurzu:

A:      9 900,- Kč (včetně DPH), úhradu za kurz lze rozdělit do dvou splátek bez navýšení.

B:              0,- Kč (v případě tzv. „Zvolené rekvalifikace“ – placeno Úřadem práce; možné i pro zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání. Rádi poskytneme podrobnosti a pomůžeme s vyřízením na Úřadu práce. Kdykoliv nám pište nebo volejte!)

Další kurz pořádáme v termínu: 29. 9. 2015 – 27. 10. 2015 – Přijímáme přihlášky

Krajina stáří

Každý z nás bude jednou starý a někdy i zcela odkázaný na péči druhých. Potom oceníme profesionalitu pečujících, trpělivost a projevovanou úctu. V dnešní uspěchané době, kdy přibývá práce a na vše potřebné je méně peněz je, péče o seniory namáhavá a náročná záležitost. Pro všechny, kdo potřebují upevnit svou profesionalitu a přesvědčit se, že jejich péče je vhodně nasměrovaná je určen náš kurz. Cílem kurzu je získání a upevnění teoretických a praktických znalostí a dovedností v oblasti přímé obslužné péče o seniory. Je zaměřen jak na pracovní a empatické dovednosti, tak sebezkušenostními cvičeními upevňuje a posouvá osobnost pečovatele.Závěrem kurzu má pečovatel možnost potkat se se svým uživatelem ve vzájemném dialogu.Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách – další vzdělávání, sociální pracovníky a fyzické osoby, kteří poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

lektorkou kurzu Mgr. Irena Kubátová

Délka kurzu: 8 hodin

Cena: 1000,- Kč

Akreditace: č.2011/0867-PC/SP/PP

Abeceda osobnostního růstu

Péče o druhé osoby je práce velmi nelehká a vyčerpávající. Pokud ji chceme dobře zvládnout, musíme myslet také na sebe, musíme se umět věnovat sami sobě a to lidé mnohdy zapomínají. Tento kurz pomůže všem pečujícím, ať jsou zaměstnanci nebo osoby pečující o své blízké, upevnit psychickou rovnováhu a nalézt vnitřní stabilizaci, klid a pohodu.

Tématy kurzu jsou prevence syndromu vyhoření, zvládání stresu, asertivita a komunikace, vlastní psychohygiena a volný čas. Přednášená teorie je vhodně doplňována praktickým nácvikem všech technik, cílem je naučit účastníka kurzu používat všechny získané vědomosti v běžném životě.

lektorkou kurzu Mgr. Irena Kubátová

Délka kurzu: 8 hodin

Cena za osobu: 1000,- Kč

Číslo akreditace MPSV: 2011/0868-PC/SP/PP

Hyperaktivní dítě

V dnešní uspěchané době neustále přibývá dětí, které potřebují jiný výchovný přístup než bývá běžné. Jednou z příčin problémů je hyperaktivita. Na kurzu se dozvíte co to vlastně je hyperaktivita, vznik, rozdělení, příčiny, projevy , symptomy. Naučíte se jak poznat hyperaktivní dítě od problémového, jaké jsou účinné výchovné postupy a jejich používání v praxi. Dozvíte se které informace jsou potřebné pro zpracování individuálního plánu dítěte.

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách jako další vzdělávání, sociálním pracovníkům a pečujícím fyzickým osobám.

lektorkou kurzu Mgr. Irena Kubátová

Délka kurzu: 7 hodin

Cena kurzu: 1000,- Kč

Číslo akreditace MPSV: 2011/0869-PC/SP/PP