If you are searching for ability websites to get an essay from then you certainly are within a suitable site, Should you be looking We publish excellent essays internet based and provide them punctually dissertations .

Buy superior essay enable from the qualified educational services. Permit an expert author do your papers completely from scratch now write my paper for me .

Kurz Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) je profesním kurzem dle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK) a odpovídá tak i praktickým profesním požadavkům pro tuto profesi. Chůva pro dětské koutky samostatně a krátkodobě pečuje o děti ve speciálním oddělení zřizovatele dětského koutku. Jejím hlavním úkolem je zajištění vhodné hry pro děti různých věkových kategorií a dbát na bezpečnost dětí.

Vstupní předpoklady: ukončené základní vzdělání, osoba starší 18 let

Délka kurzu: 10 dnů (výuka 6 hodin denně)

Dovednosti

  • Hlídání dětí v dětském koutku.
  • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
  • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
  • Poskytování první pomoci při úrazech a poranění dítěte.
  • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
  • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
  • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.

Získané kompetence:

  • Aplikace metod a forem individuálních a kolektivních aktivit dětí.
  • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
  • Dodržování zásad při práci chůvy v dětském koutku – hygienické principy a osobní vystupování s ohledem na diskrétnost, schopnost zajistit organizační a administrativní činnost včetně plánování aktivit pro děti.

Cíl: Profesní kvalifikace v oblasti péče o děti v dětských koutcích

Počet hodin výuky:  30 hodin teorie + 30 hodin praxe v předškolních zařízeních

Následná autorizovaná zkouška

Formální výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celoživotní platností

Počet hodin následné autorizované zkoušky: 1,5 – 2 hodiny každý (písemná, ústní a praktická část dle standardu)

Cena autorizované zkoušky profesní kvalifikace: 3 000,- Kč

Cena kurzu: 9 000,- Kč

 

When you’ve got to jot down numerous report for ones perfect finding out for college or university, just sort „essay author together with all of your situations will changed from our own essay creating support order essay .