Rekvalifikační kurz Účetnictví je určen všem zájemcům, kteří hledají uplatnění na trhu práce, jak úplným začátečníkům, kteří se chtějí naučit účtovat v soustavě podvojného účetnictví, tak i těm, kteří se chtějí v této oblasti zdokonalit nebo zopakovat po dlouhodobé přestávce danou problematiku.

Kurz je také vhodný pro majitele malých firem, kteří potřebují získat přehled o účetnictví. I úplný začátečník je po absolvování kurzu schopen vést účetnictví pro malé a střední firmy. Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku, v průběhu celé výuky se probíraná látka procvičuje na praktických příkladech. Kurz je akreditován MŠMT, číslo akreditace MSMT-1785/2015 -1/79. Účastníci kurzu obdrží osvědčení s celostátní platností.

Komu je kurz určen:

posluchačům, kteří

 • se chtějí stát samostatnými účetními
 • chtějí získat celkový přehled v oblasti účetnictví
 • se s účetnictvím nesetkali a chtějí jej pochopit
 • na zopakování a doplnění znalostí

Co získáte:

 • přehled v oblasti účetnictví, dovednost účtovat
 • znalosti pro praktický výkon profese účetní nebo v dalších ekonomických oborech
 • seznámení se základy daňového systému
 • po absolvování kurzu nabízíme konzultace e-mailem

Popis náplně kurzu Účetnictví:

 • úvod do účetnictví – zákon o účetnictví, zákon o daních s příjmů
 • zásady účetnictví
 • účetní rozvaha
 • soustava účtů
 • dlouhodobý majetek
 • finanční majetek a finanční zdroje
 • zásoby
 • zúčtovací vztahy
 • vlastní kapitál
 • náklady a výnosy
 • účtování o mzdách
 • daň z přidané hodnoty
 • účetní závěrka a uzávěrka

Studijní materiály: Posluchači obdrží zdarma výuková skripta, speciálně vypracovaná pro kurz, která jim zůstávají i pro potřebu v dalším profesním životě.

Lektor kurzu:  Alexej Burč

Cena kurzu:

A:      9 900,- Kč (včetně DPH), úhradu za kurz lze rozdělit do dvou splátek bez navýšení.

B:               0,- Kč (v případě tzv. „Zvolené rekvalifikace“ – placeno Úřadem práce; možné i pro zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání. Rádi poskytneme podrobnosti a pomůžeme s vyřízením na Úřadu práce. Kdykoliv nám pište nebo volejte!)