Nový kurz Studium pro asistenty pedagoga připravujeme v květnu 2021.  V termínu  od 10. září 2021 do 13. listopadu 2021 otevíráme jednu třídu v Děčíně na ZŠ Kamenická a jednu v Ústí nad Labem na ZŠ Vojnovičova 620/5.  Výuka v obou třídách je v pátek odpoledne od 16:30 do 19:00 hod a v sobotu od 9:00 hod do přibližně 15:00 hod. Cena kurzu 6 900,- Kč. Výuka nyní probíhá prezenčně, v případě nařízení vlády vrámci opatření COVID- 19distančně.

Přihlášky na září-listopad 2021 posíláme zájemcům mailem. Do přihlašovacího mailu napište, kam potřebujete být zařazeni. 

foto2

Kurz Studium pro asistenty pedagoga je akreditován MŠMT, akreditace č. 32595/2020-4-873.

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd, psychologie, zdravotní a právní problematiky, okruhu sociálních kompetencí v rámci výkonu funkci asistenta, bezpečnosti práce, řešení výchovných a vzdělávacích situací. Poskytuje dostatečné znalosti pro získání kvalifikačního případně rekvalifikačního certifikátu k výkonu povolání ve funkci asistenta pedagoga dle naplnění zákona č. 563/2004 Sb. a změně vyhlášky Sb. zákonů 317/2005. Kurz je určen všem zájemcům pro práci ve školských a sociálních zařízeních na postu asistenta pedagoga, minimální vstupní ukončené základní vzdělání

Hodinová dotace: 121 hodina, 81 hodina výuky a 40 hodin pedagogické praxe na konkrétních pracovištích, pracovníkům ve školství lze umožnit praxi na jejich pracovišti. Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností.

Lektoři Děčín: Mgr. Irena Kubátová, PhDr. Lenka Čermáková, Mgr. Radim Matys, Mgr. Elvíra Matysová.

Místo konání: Pracoviště ZŠ Kamenická 1145, Děčín II, 405 02

Lektoři Ústí nad Labem:  PhDr. Lenka Čermáková,  Mgr. Romana Humplová, Mgr. Lucie Marková, Mgr. Kamila Nováková.

Místo konání: Pracoviště ZŠ Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem 400 01