Pro velký zájem otevíráme druhou třídu v Děčíně v termínu 25. 9. 2020 – 21. 11. 2020. Přihlášky zasíláme zájemcům mailem. 

Nový kurz Studium pro asistenty pedagoga připravujeme v září 2020.  V termínu od 11. 9. 2020 – 31. 10. 2020 otevíráme jednu třídu v Děčíně na ZŠ Kamenická /kurz naplněn/ a v termínu od 18. 9. 2020 – 7. 11. 2020 jednu v Ústí nad Labem za ZŠ Vojnovičova 620/5.  Výuka v obou třídách je v pátek odpoledne od 16:30 do 19:00 hod a v sobotu od 9:00 hod do přibližně 15:00 hod. Cena kurzu 6 900,- Kč.

Přihlášky na  kurz září – říjen posíláme zájemcům mailem. Do přihlašovacího mailu napište, kam potřebujete být zařazeni. 

foto2

Kurz Studium pro asistenty pedagoga je akreditován MŠMT, akreditace č. 29165/2017-2-1229.

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd, psychologie, zdravotní a právní problematiky, okruhu sociálních kompetencí v rámci výkonu funkci asistenta, bezpečnosti práce, řešení výchovných a vzdělávacích situací. Poskytuje dostatečné znalosti pro získání kvalifikačního případně rekvalifikačního certifikátu k výkonu povolání ve funkci asistenta pedagoga dle naplnění zákona č. 563/2004 Sb. a změně vyhlášky Sb. zákonů 317/2005. Kurz je určen všem zájemcům pro práci ve školských a sociálních zařízeních na postu asistenta pedagoga, minimální vstupní ukončené základní vzdělání

Hodinová dotace: 121 hodina, 81 hodina výuky a 40 hodin pedagogické praxe na konkrétních pracovištích, pracovníkům ve školství lze umožnit praxi na jejich pracovišti. Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností.

Lektoři Děčín: Mgr. Irena Kubátová, PhDr. Lenka Čermáková, Mgr. Radim Matys, Csc. Alena Profeldová.

Místo konání: Pracoviště ZŠ Kamenická 1145, Děčín II, 405 02

Lektoři Ústí nad Labem:  PhDr. Lenka Čermáková,  Mgr. Romana Humplová, Mgr. Lucie Marková, Mgr. Kamila Nováková.

Místo konání: Pracoviště ZŠ Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem 400 01