1. Platbu kurzovného zasílejte na účet číslo 233595930/0600, do poznámky pro příjemce uveďte Vaše jméno a VS dle typu kurzu:

Studium pro asistenty pedagoga VS 999

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a autorizovaná zkouška VS 555

Chůva pro dětské skupiny a autorizovaná zkouška VS 444

Kurz pro pracovníky v sociálních službách VS 666


2. Uhrazením kurzovného má zájemce místo na kurzu závazně rezervováno.

3. Kurzovné je splatné nejpozději 30 dnů před zahájením kurzu.

4. Faktura je vystavena pouze na základě žádosti účastníka do 3 pracovních dnů od uhrazení platby kurzovného na účet organizace. 

5. Smlouva mezi organizací a zájemcem o kurz je uzavřena připsáním platby na účet organizace. 

6. Při zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka (e-mailem na adrese k.schopnost@seznam.cz) se zaplacené kurzovné vrací takto: 

• Při zrušení účasti v kurzu více než 14 dní před zahájením se vrací 100 % kurzovného.

 • Při zrušení účasti v kurzu 13‒8 dnů před zahájením se vrací 50 % kurzovného. 

• Při zrušení účasti v kurzu 7‒0 dní před zahájením nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

7. Organizace pořádá kurz v případě účasti minimálně 15 účastníků, není-li v popisu kurzu uvedeno jinak.  

8. Organizace si vyhrazuje právo kurz kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín. 

9.  V případě, že kurz bude zrušen z důvodu nedostatečného počtu účastníků, zavazuje se organizace vrátit platbu v plné výši zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala. 

10. V případě, že kurz bude zrušen z důvodů události, která konání kurzu znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie apod.), zavazuje se organizace neprodleně informovat účastníky a přesunout kurz na jiný termín, případně vrátit platbu v plné výši zpět na účet účastníka ze kterého byla  platba přijata.