Proběhlé přednášky:

 

8.10. – Aby nás děti poslouchaly

Rodičovské povídání o výchovném působení na děti ve věku do 10 let

15.10. – Obtížné situace v rodině

Dítě s postižením, poruchy chování, poruchy učení

22.10.- Zmrzlina partnerského vztahu

Povídání o partnerské komunikaci a nekomunikaci

29.10. – Slaďování

Ambice rodičů, time management rodiny, ambice výchovné: přání vyjádřená/ vyplněná, rodičovské metody