Nový kurz Studium pro asistenty pedagoga připravujeme na září 2024. Od 20. září 2024 do 16. listopadu 2024 otevíráme jednu třídu v Děčíně na ZŠ Kamenická 1145/25 a  od 20. září 2024 do 9. listopadu 2024 jednu v Ústí nad Labem na ZŠ Vojnovičova 620/5. Výuka je v pátek odpoledne od 16:30 do 19:00 hod a v sobotu od 9:00 hod do přibližně 15:00 hod.   

                    Cena kurzu je 8 900,- Kč. Výuka  probíhá prezenčně.

Přihlášky na září – listopad 2024 posíláme zájemcům mailem. Do přihlašovacího mailu napište, kam potřebujete být zařazeni, zda do Děčína, nebo do Ústí nad Labem 

foto2

Kurz Studium pro asistenty pedagoga je akreditován MŠMT, akreditace č. 20259/2023 – 4 – 506.

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd, psychologie, zdravotní a právní problematiky, okruhu sociálních kompetencí v rámci výkonu funkci asistenta, bezpečnosti práce, řešení výchovných a vzdělávacích situací. Poskytuje dostatečné znalosti pro získání kvalifikačního případně rekvalifikačního certifikátu k výkonu povolání ve funkci asistenta pedagoga dle naplnění zákona č. 563/2004 Sb. a změně vyhlášky Sb. zákonů 317/2005. Kurz je určen všem zájemcům pro práci ve školských a sociálních zařízeních na postu asistenta pedagoga, minimální vstupní ukončené základní vzdělání

Hodinová dotace: 121 hodina, 81 hodina výuky a 40 hodin pedagogické praxe na konkrétních pracovištích, pracovníkům ve školství lze umožnit praxi na jejich pracovišti. Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností.

Lektoři Děčín: Mgr. Irena Kubátová,  Mgr. Markéta Rajchlová Koutská, Mgr. Elvíra Matysová.

Místo konání: Pracoviště ZŠ Kamenická 1145, Děčín II, 405 02

Lektoři Ústí nad Labem: Mgr. Monika Voženílková, Mgr. Romana Humplová, Mgr. Lucie Marková, Mgr. Kamila Nováková.

Místo konání: Pracoviště ZŠ Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem 400 01,