Péče o druhé osoby je práce velmi nelehká a vyčerpávající. Pokud ji chceme dobře zvládnout, musíme myslet také na sebe, musíme se umět věnovat sami sobě a to lidé mnohdy zapomínají. Tento kurz pomůže všem pečujícím, ať jsou zaměstnanci nebo osoby pečující o své blízké, upevnit psychickou rovnováhu a nalézt vnitřní stabilizaci, klid a pohodu.

Tématy kurzu jsou prevence syndromu vyhoření, zvládání stresu, asertivita a komunikace, vlastní psychohygiena a volný čas. Přednášená teorie je vhodně doplňována praktickým nácvikem všech technik, cílem je naučit účastníka kurzu používat všechny získané vědomosti v běžném životě.

lektorkou kurzu Mgr. Irena Kubátová

Délka kurzu: 8 hodin

Cena za osobu: 1000,- Kč

Číslo akreditace MPSV: 2011/0868-PC/SP/PP