Základy finančního vzdělání se v současnosti musí učit i děti. Dobré základy se dají rozšiřovat a prohlubovat. Je nutné se finančně vzdělávat, pokud chcete v životě něčeho dosáhnout a chcete být finančně nezávislí.

Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a výukových dovedností (včetně metodiky) v předmětu finanční gramotnost. Kurz ve svém vzdělávacím obsahu vychází a naplňuje Standardy finanční gramotnosti, které vymezují cílový stav úrovně finanční gramotnosti pro základní vzdělání (zvlášť pro 1. a 2. stupeň) a pro střední vzdělání.(doporučení MŠMT ve Sdělení čj. 8 265/2011-22).

Maximální počet 30 účastníků, určeno pedagogům pro I. a II. stupeň základní školy.

Kurz je akreditovaný MSMT čj. – 6527/2012-25-202

Hodinová dotace :

8 hodin výuky – 7 hodin teorie a 1 hodina praktického vyzkoušení jednotlivých forem výuky s použitím metodických návodů a postupů. Účastníci po absolvování obdrží certifikát s celostátní platností.

Lektor: Ing. Šárka Šebestová

Cena kurzu je 1 000,- Kč